KALİTE POLİTİKAMIZ

SAKARYA DUMAN OTOMOTİV KALİTE VE TEKNİK EMNİYET POLİTİKASI

SAKARYA DUMAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ailesi olarak;

Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite, güven, emniyet ve standartlarda Demiryolu ve Otomotiv Endüstrisi ürünleri üretmeyi, Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymayı,

Tüm faaliyetlerimizi yasalar, insan, emniyet ve çevre odaklı sürekli gözden geçirecegiz.   Hedeflenen emniyet seviyesine ulaşılabilmemiz için şirket çalışanlarımızın yeterliliği, sağlığı ve motivasyonu ve bunların sürdürülebilir olması için periyodik kontroller ve denetimler gerçekleştirmeyi,

Tüm çalışanlarımızın Emniyet Performansımızın iyileştirilmesine katkı sağlaması için öneri sistemi dahil her türlü desteği sağlayacağımızı,

Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırmama usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,

 Çalişanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı, çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,

Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapmayı,

Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını,  geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamayı, kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı, Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için, risk odaklı yaklaşım ile  iş risklerimizi etkin bir şekilde yönetirken, çalışanlarımızın kalite/emniyet bilinç ve sorumluluğunu da geliştirip yaygınlaştıracağımıza,

Ürün/Servis/Bakım/Onarım kalite ve güvenilirliğimiz ile tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağımıza. Teknolojik gelişmeler, paydaşların talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte ISO 9001 ve IRIS uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğimizi, TAAHHÜT EDERİZ.                                               
                                                                                                             
TEKNİK EMNİYET HEDEFLERİ
Yapılan işten kaynaklı emniyeti tehlikeye atacak durum hedefi : 0
Fonksiyonelliği bozma durumu hedefi : 0